Co zawiera szkolenie dla logopedów, neurologopedów i higienistek stomatologicznych w szkole ASFIO?

2023-05-09T16:29:46+02:00

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, neurologopedów oraz higienistek stomatologicznych, gdyż są to osoby mające codzienny kontakt z układem mowy i żucia.