Zwroty
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Osobom dokonującym zakupu w Sklepie ASFIO.PL, które są konsumentami w rozumieniu art. 221
Kodeksu cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14
dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w
posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła
w posiadanie towaru.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę:
Alternatywna Szkoła Fizjoterapii i Osteopatii Damian Stucki ul. Witkiewicza 61, 70-001 Szczecin adres
e-mail kontakt@asfio.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
stanowiącego jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od
umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres
kontakt@asfio.pl Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie
potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład
pocztą elektroniczną).
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu
płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym
przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: Alternatywna Szkoła Fizjoterapii i Osteopatii
Damian Stucki Witkiewicza 61, 70-001 Szczecin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni
od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść
bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru
wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.