Szkolenia w Alternatywnej Szkole Fizjoterapii i Osteopatii są prowadzone przez dyplomowanych osteopatów z wieloletnim doświadczeniem, którzy z pasją podchodzą do holistycznego leczenia opartego na wielu technikach oraz współpracy z lekarzami innych specjalizacji, a szczególnie stomatologii. Jednym z prowadzonych przez nas szkoleń jest cykl zajęć praktycznych związanych z dysfunkcjami stawów skroniowo-żuchwowych.

Jak wygląda szkolenie ze stawów skroniowo-żuchwowych?

Na szkoleniu prowadzonym przez dyplomowanego osteopatę, specjalizującego się w zakresie diagnozy oraz leczenia stawu skroniowo-żuchwowego zajmujemy się anatomią i fizjologią układu czaszkowo-szyjno-żuchwowego, rozpoznawaniem zaburzeń i ich wpływem na zdrowie ogólne człowieka, wykorzystaniem technik manualnych przy odpowiednim dobraniu planu rehabilitacji stomatologicznej do potrzeb pacjenta, a także profilaktyką obejmującą szeroki program ćwiczeń domowych.

W ciągu kilkudziesięciu godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia są szczegółowo omawiane tematy rehabilitacji stomatologicznej, przyczyny, zagadnienia z zakresu radiologii, kinesiotapingu, wpływu patologii w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, a nawet właściwego postępowania przy leczeniu porażeniu nerwów czaszkowych lub szumach usznych. Cykl zajęć jest podzielony na bloki tematyczne, tak aby uczestnik mógł skoncentrować się i zrozumieć całą istotę problemu.

Z kolei zajęcia praktyczne skupiają się na uczeniu i opanowywaniu podstawowych umiejętności niezbędnych do przeprowadzania samodzielnej fizjoterapii ustno-twarzowej. W tym celu specjaliści na zajęciach pokazują krok po kroku, jak powinno się pracować z pacjentem podczas wykorzystywania terapii manualnej, odwijania powięziowego, suchego igłowania w obrębie twarzoczaszki, technik rozluźniania, terapii odcinka szyjnego kręgosłupa czy ćwiczeń relaksacyjnych.

Co zyskasz dzięki szkoleniu z diagnostyki i leczenia SSŻ?

Nasz cykl spotkań kompleksowo przygotuje Cię do diagnozowania dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego i indywidualnego przeprowadzania terapii, zawierającej skuteczne techniki osteopatyczne. Do efektów uczenia się uzyskanych przez uczestników w ramach szkolenia zaliczamy:

  • znajomość prawidłowej biomechaniki stawów skroniowo-żuchwowych,
  • potrafi przeprowadzić szczegółowy wywiad z pacjentem,
  • umie wykonywać testy globalne i różnicowe czynników występujących i zstępujących,
  • umie stawiać diagnozę i samodzielnie przeprowadzić rehabilitację stomatologiczną,
  • potrafi stosować techniki zewnątrz- i wewnątrzustne w obrębie układu stomatologicznego,
  • potrafi wykorzystywać elementy terapii manualnej i odwijania powięziowego,
  • potrafi wykonać dla pacjenta szybkoschnącą szynę relaksacyjną,
  • zapewnia lepsze efekty terapeutyczne.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie ASFIO?

Szkolenie w Alternatywnej Szkole Fizjoterapii i Osteopatii z diagnostyki i terapii stawów skroniowo-żuchwowych jest organizowane w formie zajęć praktycznych, gdzie kładziemy nacisk na pracę z pacjentem. Szkolenia organizowane są w kilkunastoosobowych grupach, dzięki czemu nasi specjaliści są w stanie zaangażować w zajęcia każdego uczestnika.

Praktyczny cykl szkoleń pozwala dogłębnie poznać przypadki zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego. W efekcie każdy uczestnik biorący udział w analizie na zajęciach będzie w stanie szybko reagować podczas przyszłej pracy z pacjentami.

Oferujemy wysoki poziom nauczania, który gwarantują nasi wykładowcy. Mianowicie wykwalifikowane osoby z doświadczeniem, pracujące codziennie z pacjentami w swoich prywatnych gabinetach czy szpitalach.

Inne wpisy

Nasze filmy

Celem ASFIO jest stworzenie płaszczyzny dla osób, które chcą być na bieżąco z nowościami ze świata nauki oraz poznawać nowe techniki leczenia pacjentów

Celem ASFIO jest stworzenie płaszczyzny dla osób, które chcą być na bieżąco z nowościami ze świata nauki oraz poznawać nowe techniki leczenia pacjentów

Stworzenie Alternatywnej Szkoły Fizjoterapii i Osteopatii uwarunkowane było zdobyciem wiedzy na uczelniach wyższych w Polsce i za granicą – m.in. w European School of Osteopathy w Boxley, a także podczas pracy z pacjentem w gabinetach FizjoPomoc Medical Center w Szczecinie

Więcej o szkoleniach