Nasze szkolenie może być dofinansowane w 50, 80 lub nawet 100%. Wszystko zależy, którą drogę wybierzemy my oraz nasz pracodawca.

1. Baza Usług Rozwojowych (BUR) – logując się na stronie BUR-u każda osoba ma możliwość znalezienia naszego szkolenia w podanym terminie i uzyskania dofinansowania sięgającego do 80% całego kosztu naszego szkolenia. Na grafice przedstawiliśmy schemat „krok po kroku” jak należy działać aby móc otrzymać refundację szkolenia.

2. Drugim podmiotem refundującym nawet 100% wartości szkolenia jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Aby zakwalifikować się do projektu KFS-u trzeba wykonać kilka kroków – głównym z nich jest udanie się do Powiatowego Urzędu Pracy i złożenie wniosku. Wniosek można złożyć także elektronicznie.

Wniosek wypełniony w postaci elektronicznej przed przesłaniem do powiatowego urzędu pracy należy:
• podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
• podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Wniosek pobrany w postaci elektronicznej można też wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Formularze wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS powinny być dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Doradca klienta w powiatowym urzędzie pracy udzieli pracodawcy wyjaśnień lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie i możliwości otrzymania dofinansowania że środków KFS.

We wniosku należy wskazać naszą jednostkę szkoleniową oraz dokładny termin i temat odbywającego się szkolenia.

 

OPERATORZY w pozostałych województwach:

wielkopolskie WARP
kujawsko-pomorskie Regionalny Fundusz Szkoleniowy
warmińsko-mazurskie RPO warmińsko-mazurskie
dolnośląskie ARR „ARLEG”
śląskie Centrum Usług Rozwojowych
zachodniopomorskie Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
podlaskie Przedsiębiorcy – Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
lubuskie Zachodnia Izba Przemysłowo Handlowa
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
opolskie Fundacja Rozwoju Śląska
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
małopolskie MARR S.A
świętokrzyskie Staropolska Izba Przemysłowo–Handlowa
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
łódzkie Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
HRP
ŁORKK
Bełchatowsko Kleszczowski Park
lubelskie RPO Lubelskie
podkarpackie Podkarpacka Izba Gospodarcza – dla przedsiębiorców z powiatów: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski,
Stalowowolska Strefa Gospodarcza – dla przedsiębiorców z powiatów: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski, stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski,
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – dla przedsiębiorców z powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski